конверзии / conversions


температура
275°F = 140°C
300°F = 150°C
325°F = 165°C
350°F = 180°C
375°F = 190°C
400°F = 200°C
425°F = 220°C
450°F = 230°C
475°F = 240°C

волумен
3 лажички = 1 лажица
1 шоља = 250 ml

aко вагата не ви е при рака
1 лажица содржи:
вода – 15 ml
какао – 8 gr
мед – 20 gr
шеќер – 15 gr

1 шоља од 250 ml содржи:
брашно – 150 gr
шеќер – 200 gr
шеќер во прав – 140 gr

ова се некои конверзии кои нас најчесто ни притребуваат додека готвиме. полека ќе ја дополнуваме страницава со уште корисни информации. а исцрпни страници со конверзии има на следниве блогови:

temperature
275°F = 140°C
300°F = 150°C
325°F = 165°C
350°F = 180°C
375°F = 190°C
400°F = 200°C
425°F = 220°C
450°F = 230°C
475°F = 240°C

volume
3 teaspoons = 1 tablespoon
1 cup = 250 ml

if the scale is not around
1 tablespoon is:
water – 15 ml
cocoa powder – 8 gr
honey – 20 gr
sugar – 15 gr

1 cup (250 ml) is:
flour – 150 gr
sugar – 200 gr
powdered sugar – 140 gr

these are some of the conversions that we need to make while cooking. we plan to add more to this page. in the meantime you can find more on these blogs:


Share/Bookmark